control panel

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Έκθεση - έκφραση: Η μεταβατική παράγραφος

η μεταβατικη παραγραφοσ στην εκθεση
   Γενικά:
Επειδή κατά τη μετάβαση από τη μια θεματική ενότητα στην άλλη συχνά υπάρχει ο κίνδυνος της δημιουργίας νοηματικών χασμάτων και της αποσπασματικότητας του κειμένου, καταφεύγουμε στη χρήση μεταβατικών παραγράφων οι οποίες μας βοηθούν να μεταβούμε ομαλά στην επόμενη ενότητα.
   Ο ρόλος της
Η μεταβατική παράγραφος δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα αλλά αποκλειστικά συνδετικό. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση θεματικών ενοτήτων (π.χ. αίτια – αποτελέσματα) και όχι για την αλληλουχία των παραγράφων. Από άποψη περιεχομένου συγκροτείται από δυο μέρη: το ανακεφαλαιωτικό και το προεξαγγελτικό. Το πρώτο αναφέρεται στα προλεγόμενα και συνοψίζει επιγραμματικά την προηγούμενη ενότητα και το δεύτερο προαναγγέλλει την επόμενη θεματική ενότητα με συντομία και μας προετοιμάζει για αυτά που θα ακολουθήσουν.
   Η θέση της
Είναι φυσικό η συνδετική παράγραφος να τοποθετείται ανάμεσα στις θεματικές ενότητες συντελώντας στη λογική και αβίαστη ροή των διανοημάτων μας και στη συνοχή του κειμένου.
   Χρήσιμες επισημάνσεις
Η έκτασή της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 – 6 σειρές (ή και λιγότερο)
Η χρήση της είναι προαιρετική
Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση της μεταβατικής παραγράφου
Αν δεν χρησιμοποιήσουμε μεταβατική περίοδο, μπορούμε απλά να ενσωματώσουμε το προεξαγγελτικό μέρος (το δεύτερο δηλαδή) στο τέλος της προηγούμενης ή της επόμενης ενότητας


   Παραδείγματα
1ο παράδειγμα:
Θεματική ενότητα Α
Επιπτώσεις πολέμου
Θεματική ενότητα Β
Ληπτέα μέτρα
Μεταβατική παράγραφοςΑνακεφαλαιωτικό:
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ολέθριες είναι οι συνέπειες του πολέμου σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο και δυσοίωνες οι  προοπτικές  για  την  εδραίωση της ειρήνης.

Προεξαγγελτικό:
Ωστόσο, χρέος αμετάθετο έχουμε να αναλάβουμε αποφασιστικές πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη του πανανθρώπινου γένους.
 2ο παράδειγμα:
Θεματική ενότητα Α
Αίτια βίας
Θεματική ενότητα Β
Επιπτώσεις βίας
Μεταβατική παράγραφος


Ανακεφαλαιωτικό:
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τα αίτια που υποκινούν τις αντικοινωνικές  εκδηλώσεις  είναι  πολλά  και  ποικίλα.
Προεξαγγελτικό:
Πολλές όμως και σοβαρές είναι και οι επιπτώσεις της κοινωνικής αυτής μάστιγας, οι οποίες ανάγονται σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας.


*  ΠΡΟΣΟΧΗ.

Πέρα όμως από τη χρήση των μεταβατικών παραγράφων, οι οποίες τοποθετούνται ανάμεσα στις μεγάλες θεματικές ενότητες του κειμένου, καλό είναι να χρησιμοποιούμε συνδετικές φράσεις ή λέξεις και όταν μεταβαίνουμε από παράγραφο σε παράγραφο, ή από τον πρόλογο στο κυρίως μέρος, προκειμένου έτσι να πετύχουμε μια ομαλή ροή στο λόγο και να ενισχύσουμε την άρτια συνοχή του κειμένου. (βλ. συνδετικές φράσεις και εναρκτήριες).
 ►   Εναρκτήριες φράσεις
1.  Φράσεις έναρξης μιας θεματικής πρότασης:
·           Λίγοι θα διαφωνούσαν με την άποψη ότι … …
·           Κοινοτοπία τείνει να αποτελέσει η άποψη / παραδοχή ότι … …
·           Είναι κοινός τόπος … …
·           Είναι ευρύτατα εδραιωμένη η άποψη … …
·           Είναι κοινά παραδεκτό ότι … …
·           Δύσκολο, αν όχι αδύνατο, θα ήταν να αντισταθεί κανείς στην άποψη ότι … …
·           Κατά κοινή ομολογία … …
·           Είναι πασιφανές ότι … …
·           Θα ήταν πλάνη αν υποστήριζε κανείς ότι … …
·           Αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι … …
·           Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι … …
·           Υποστηρίζεται / λέγεται συχνά από πολλούς ότι … …
·           Είναι γεγονός ότι … …
·           Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι … …
·           Είναι σαφές ότι … …
·           Είναι γνωστό σε όλους ότι … …
·           Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι … …
·           Δεν πρέπει εξάλλου να μας διαφεύγει το γεγονός ότι … …
·           Ωστόσο, είναι άξιο απορίας … …
·           Εντούτοις υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι … …
·           Δυστυχώς είναι συχνότατο το φαινόμενο … …
·           Αν ωστόσο ερευνήσουμε σε βάθος … … θα ανακαλύψουμε / θα αποδειχτεί περίτρανα ότι … …
·           Είναι έξω από κάθε αντίρρηση ότι … …
·           Δεν πρέπει λοιπόν να φανεί καθόλου παράδοξο … …
·           Θα μπορούσε κανείς να αντιτάξει / προβάλει το επιχείρημα ότι … …
·           Θα ήταν ομολογουμένως δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο να … … (αναζητήσουμε)
·           Είναι όμως απαραίτητο να δούμε με ποιες αποδεικτικές σκέψεις / διαδικασίες υλοποιείται η σκέψη αυτή.
·           Είναι απαραίτητο όμως να τονιστεί … …
·           Θα ήταν όμως παράλογο να ισχυριστούμε ότι … …
·           Για να κατανοήσουμε πληρέστερα την άποψη αυτή … …
·           Την επαλήθευση τούτου παρέχει … …
·           Μπορούμε καλύτερα να περιγράψουμε την ένταση / μέγεθος του φαινομένου αν … …
·           Κεφαλαιώδης είναι ακόμη η σημασία του … …
·           Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να πιστέψουμε ότι / να υιοθετήσουμε αυτήν την άποψη.
·           Η πολυπλοκότητα / διπολικότητα του θέματος επιβάλλει να εξετάσουμε … …
·           Σε ανάλογα συμπεράσματα θα καταλήξουμε αν εξετάσουμε / θεωρήσουμε το ζήτημα από … … σκοπιά / οπτική γωνία.

2.  Σύνδεση θεματικής πρότασης (περιόδου) με σχόλια:
·           Ειδικότερα … …
·           Είναι αλήθεια ότι … …
·           Πράγματι … …
·           Η διαπίστωση αυτή αποτελεί λεκτική υπερβολή … …
·           Πιο συγκεκριμένα … …
·           Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία … …
·           Αναλυτικότερα … …
·           Με αφετηρία τη θέση / άποψη αυτή … …
·           Γι’ αυτό λοιπόν … …
·           Κατά συνέπεια είναι ανάγκη … …
·           Με άλλα λόγια … …
·           Στο πλαίσιο αυτό κατανοούμε … …
·           Φυσικά … …
·           Με δεδομένα τα παραπάνω δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι … …
·           Βέβαια … …
·           Αυτό είναι ευνόητο, αφού … …
·           Αναντίρρητα … …
·           Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς … …
·           Οπωσδήποτε … …
·           Στην περίπτωση αυτή … …
·           Αρχικά … …
·           Αυτό ισχύει στο μέτρο που … …
·           Ανεξάρτητα από … …

 
3.   Έναρξη κατακλείδας:

·           Αβίαστα λοιπόν συνάγεται το συμπέρασμα ότι … …

·           Συνοψίζοντας μπορούμε να επισημάνουμε ότι … …

·           Γίνεται επομένως, εύκολα αντιληπτό … …

·           Εύκολα, λοιπόν, μπορεί ο καθένας να συμπεράνει … …

·           Από τη μέχρι τώρα αποδεικτική διαδικασία προκύπτει το συμπέρασμα / γίνεται φανερό … …

·           Εύλογα, λοιπόν, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα … …

·           Συμπερασματικά έχει καταστεί σαφές … …

·           Είναι προφανές λοιπόν ότι … …

·           Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία ικανά να μας πείσουν … …

·           Καταληκτικά, θα μπορούσαμε να … …3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

μπλε

Ανώνυμος είπε...

στ.... κ.... σ...

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...