control panel

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Πανελλαδικές 2014: Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α.1.

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:

α. Αγροτική μεταρρύθμιση

β. Κίνημα στο  Γουδί

γ. Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου 1920).

Μονάδες 15

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Πανελλαδικές 2014: Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΑ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

[25] Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite.
Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis.  Mementote  rem  publicam  in  extremο  discrimine  quondam fuisse!

    Τόσο κοντά στα τείχη έχουμε τον εχθρό! Γι’ αυτό φυλαχτείτε από τον κίνδυνο, προστατεύστε την πατρίδα. Μην εμπιστεύεστε τις δυνάμεις της πόλης. Αποβάλλετε την αυτοπεποίθηση που είναι σε σας υπερβολική. Μην πιστέψετε πως θα ενδιαφερθεί για την πατρίδα κανείς, αν εσείς οι ίδιοι δε φροντίσετε για την πατρίδα. Να θυμάστε ότι η πολιτεία κάποτε βρέθηκε στον έσχατο κίνδυνο!»

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Πανελλαδικές 2014: Ενδεικτικές απαντήσεις της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων στη Νεοελληνική Λογοτεχνία

Οι ενδεικτικές απαντήσεις της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  της Γ΄ Ημερησίου Λυκείου και Δ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

 

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Πανελλαδικές 2014: Αρχαία Θεωρητικής κατεύθυνσης

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  - 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


Διδαγμένο κείμενο

Ἀριστοτέλους  Ἠθικὰ  Νικομάχεια  1,1 - 4)

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου, ἡ δ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται, ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους. Ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται· οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐθίζεται, οἷον ὁ λίθος φύσει κάτω φερόμενος οὐκ ἂν ἐθισθείη ἄνω φέρεσθαι, οὐδ’ ἂν μυριάκις αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω ῥιπτῶν, οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω, οὐδ’ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἄλλως πεφυκότων ἄλλως ἂν ἐθισθείη. Οὔτ’ ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους. Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς δυνάμεις τούτων πρότερον κομιζόμεθα, ὕστερον δὲ τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν (ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις ἐλάβομεν, ἀλλ’ ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα, οὐ χρησάμενοι ἔσχομεν)· τὰς δ’ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν· ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες μανθάνομεν, οἷον οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται καὶ κιθαρίζοντες κιθαρισταί· οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ' ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι.Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Πανελλαδικές 2014: Ιστορία Γενικής Παιδείας

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014  - 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΘΕΜΑ Α 1

Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:

α.  Δεκεμβριστές

β.  Σχέδιο  Σουμάν

γ.  Συμφωνία  Ζυρίχης – Λονδίνου  (1959)

Μονάδες  15


Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Πανελλαδικές 2014: Ενδεικτικές απαντήσεις της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα

Οι ενδεικτικές απαντήσεις της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας  της Γ΄ Ημερησίου Λυκείου και Δ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Οι απαντήσεις αφορούν στην ομάδα Β των ερωτήσεων.


Αναδημοσίευση από Ερανίστρια

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Πανελλαδικές 2014: Νεοελληνική Γλώσσα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014    


ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


 ΚΕΙΜΕΝΟ


Η «ανθρωπιά» είναι μια λέξη του καιρού μας, ένας όρος κοινόχρηστος, ένα νόμισμα που κυκλοφορεί σ’ όλα τα χέρια, γιατί συμβαίνει η ανταλλακτική του αξία να είναι πολύ μεγάλη. Και με την «ανθρωπιά» εννοούμε, φυσικά, τη συμπόνια, τη συμμετοχή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο πάθος του γείτονα. Και όχι μόνο του γείτονα. Του κάθε ανθρώπου. Άλλοτε χρησιμοποιούσαν τον όρο «ανθρωπισμός». Έλεγαν: «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής» και με τούτο εσήμαιναν μια προσωπικότητα που ξοδευόταν ολόκληρη για να κάμει το καλό. Ο Ντυνάν, για παράδειγμα, ο ιδρυτής του «Ερυθρού Σταυρού», υπήρξε ένας τέτοιος ανθρωπιστής. Πέρα απ’ ό,τι θα μπορούσε να ενδιαφέρει αποκλειστικά το άτομό του, εσυλλογίσθηκε τους ανθρώπους που έπασχαν, έξω από διάκριση φυλής και θρησκείας, «εν πολέμω και εν ειρήνη».

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Νεοελληνική γλώσσα Γ΄ Λυκείου: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και ΠΑΙΔΕΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και ΠΑΙΔΕΙΑ

Θα μου επιτραπεί να δηλώσω αμέσως πως η μακρόχρονη θητεία μου στην εκπαίδευση, η πείρα της ζωής και η αναστροφή μου με τον κόσμο του πνεύματος και με την ιστορία με έχουν πείσει πως η παιδεία, όχι μονάχα στη σχολική της φάση και έκταση, αλλά στη  συνολική της σκόπευση, πάσχει από μια βασική και επικίνδυνη διαστροφή, που οφείλεται στην υπερτροφική ανάπτυξη των νοητικών και γνωστικών δυνάμεων της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Κατάργηση των ειδικών μαθημάτων ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου για την εισαγωγή υποψηφίων στο τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β’ / 10 - 12 - 2002) υπουργικής απόφασης».

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 172/τ.Β΄/30-01-2014 δημοσιεύτηκε  η Υπουργική Απόφαση Φ.253/10590/Β6/2014 (AΔΑ: ΒΙΡΥ9-3ΧΠ) , η οποία αφορά τα ειδικά μαθήματα και τροποποιεί την Υπουργική Απόφαση Φ.253/128314/Β6/2002, (ΦΕΚ 1538/ τ. Β'/ 10.12.2002).     
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΜΟΝΟ της ανωτέρω Απόφασης, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο το τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών, της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, από το έτος 2014 και εφεξής, δεν χρειάζεται να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»
Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. να προμηθευτούν το ως άνω ΦΕΚ ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) και στη συνέχεια να το προωθήσουν στους κ.κ. Διευθυντές όλων των τύπων Λυκείων προκειμένου να ενημερώσουν τους υποψήφιους για τα παραπάνω, καθώς και να αναρτήσουν την παρούσα εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Επιστήμονες που έγιναν πειραματόζωα του εαυτού τους

Όταν ο άνθρωπος γίνεται αυτοβούλως... ινδικό χοιρίδιο!


Ο σκοτσέζος συγγραφέας Robert Louis Stevenson μας έχει δώσει μια περιληπτική και ακραία διδακτική ιστορία για το γεγονός ότι δεν πρέπει να κάνουμε πειράματα με τον εαυτό μας: μιλάμε φυσικά για το «The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde» του 1886!

Στην πασίγνωστη νουβέλα, ο Dr. Henry Jekyll, ένα φιλήσυχο μέλος της κοινωνίας, πειραματίζεται με ένα παρασκεύασμα και μετατρέπεται σε μια βίαιη και ανή
θικη εκδοχή του εαυτού του, στον απεχθή Mr. Hyde.

Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας είναι απλό: μην πειραματίζεσαι ποτέ με τον εαυτό σου!

Αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής

Οι υποψήφιοι θα εισάγονται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο
Μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, πιθανόν από το επόμενο έτος, θα εισάγονται όσοι μαθητές επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του πυροσβέστη. Το παραπάνω προβλέπεται από το σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής μέσω του οποίου προκύπτει ότι στη σχολή των Ανθυποπυραγών το 65% των θέσεων θα καλύπτεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Με τον ίδιο τρόπο θα εισάγονται και οι υποψήφιοι για τη σχολή πυροσβεστών. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...