control panel

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Πανελλήνιες 2012: Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης


ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Φεντερασιόν
β. Πεδινοί
γ. Εθνικό Κόμμα (Κ. Μαυρομιχάλη ). 
                                                                                                                    Μονάδες 15

Πανελλήνιες 2012: Αρχαία Θεωρητικής κατεύθυνσης


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ 2012
∆ιδαγμένο κείμενο
Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια  (Β3, 1-2/ Β6, 1-4)

Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην  ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις· ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος  τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶ  αὐτῷ  τούτῳ χαίρων σώφρων, ὁ δἀχθόμενος ἀκόλαστος,  καί ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ καὶ χαίρων  ἢ  μὴ λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁ δὲ λυπούμενος δειλός. Περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή· διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα  πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα . ∆ιὸ  δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ  Πλάτων φησίνὥστε χαίρειν  τε  καὶ  λυπεῖσθαι οἷς  δεῖ·  ἡ γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν.

Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Σχόλια της ΠΕΦ για τη Λογοτεχνία κατεύθυνσης (Πανελλαδικές 2012)

Οι απόψεις της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τα θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσηςστις Πανελλήνιες Εξετάσεις Γ ́ Τάξης Ημερησίου και Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού

Ι. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Το ποίημα με τίτλο «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνῇ · 595 μ.Χ.» του Κ.Π.Καβάφη είναι ένα από τα διδαχθέντα κατά τη διάρκεια του έτους.

ΙΙ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Οι ερωτήσεις ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών, καθότι αρκετές από τις ζητούμενες απαντήσεις παρατίθενται ως σχόλια στο σχολικό βιβλίο και το βιβλίο του καθηγητή.

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Πανελλήνιες 2012: Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης


Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου

Α. Κείμενο:
Κων/νος Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου,
ποιητού εν Κομμαγηνή. 595 μ.Χ.»
Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου
είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι.
Δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά.
Εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως,
πού κάπως ξέρεις από φάρμακα·
νάρκης του άλγους δοκιμές, εν Φαντασία και Λόγω.
Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. –
Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,
πού κάμνουνε - για λίγο - νά μη νοιώθεται ή πληγή.
(1921)

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Πρόγραμμα επαναληπτικών πανελληνίων 2012


Τροποποίηση του προγράμματος των Εξετάσεων λόγω των εκλογών.
Λόγω της προκήρυξης των εκλογών για την Κυριακή 17-6-2012, το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει το τροποποιημένο πρόγραμμα διεξαγωγής των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων και των Εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων.
Επισημαίνεται ότι από αυτή την αναγκαστική τροποποίηση δεν επηρεάζεται καθόλου ο κύριος όγκος των υποψηφίων, αφού οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ θα ολοκληρωθούν κανονικά την Τρίτη 5-6-2012 και οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα ολοκληρωθούν κανονικά τη Δευτέρα 11-6-2012.

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Πανελλήνιες 2012: Ιστορία Γενικής Παιδείας

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΚΑΙ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012
ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ  Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω διεθνών συμφωνιών:
α.  Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878)
β.  Σύμφωνο Μολότοφ Ρίμπεντροπ (1939)
γ.  Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992)
Μονάδες  15
ΘΕΜΑ  Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας  στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό  ή Λάθος  δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
α. Ο  Κριμαϊκός Πόλεμος  έληξε με  τη νίκη και τον θρίαμβο της Ρωσίας.
β. Η Θεσσαλία παραχωρήθηκε στην Ελλάδα από την Πύλη (1881) μετά από σύσταση του Συνεδρίου του Βερολίνου (1878).
γ. Η Συνθήκη Ειρήνης, που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι την 28η Ιουλίου / 10η Αυγούστου 1913, κατακύρωσε την Κρήτη στην Ελλάδα.
δ. Ο  ΟΗΕ ιδρύθηκε αμέσως μετά τη  λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
εΜετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Μπολσεβίκους  (Οκτώβριος 1917) ο Λένιν  ευνοούσε την ειρήνη για λόγους εσωτερικούς.
Μονάδες  10

Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Πανελλήνιες 2012: Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ (Ομάδα Α)


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A΄)
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012
ΚΕΙΜΕΝΟ: Οι αρετές του λόγου
∆εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες με την ίδια λέξη, τη διεθνή σήμερα λέξη «λόγος», ονόμαζαν τη σκέψη και την ομιλία. Και τα δύο πάνε μαζί, όπως αναφέρει  ο Πλάτωνας στο έργο του «Σοφιστής».
∆εν είναι καθόλου άστοχο το λεγόμενο ότι ο καλύτερος τρόπος να χαρακτηρίσεις έναν άνθρωπο, είναι να προσέξεις πώς εκφράζεται, πώς μιλεί και πώς γράφει. Εκείνος που έχει ξεκαθαρισμένες και τακτοποιημένες τις σκέψεις του εκφράζεται καθαρά και με τάξη, είτε για σοβαρά και δύσκολα πράγματα μιλεί, είτε γράφει για απλά και εύκολα θέματα της καθημερινής ζωής. Όσο και να προσπαθεί κανείς να κρύψει ή να καλύψει τα κενά των γνώσεών  του, ο λόγος  του τον αποκαλύπτει. Μια ξαφνική φράση ή μια περιπλεγμένη πρόταση θα τον προδώσει. Ό,τι προπάντων δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, είναι η διανοητική φτώχεια, ή η αναφομοίωτη μάθηση. Ο κούφιος και παιδαριώδης λόγος (προφορικός  ή  γραπτός)  τα  φέρνει στην επιφάνεια.

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Θέσεις της Π. Ε. Φ. για τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ’ τάξης Εσπερινού Λυκείου και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’)

Οι θέσεις της Π. Ε. Φ. για τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ’ τάξης Εσπερινού Λυκείου και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’).
Ι. KEIMENO
Το κείμενο που δόθηκε στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι απόσπασμα από το βιβλίο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ «Πολιτισμός και ελληνισμός. Προσεγγίσεις», σε διασκευή. Το θέμα του αναφέρεται στη σημασία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης. Πρόκειται για θέμα που εντάσσεται στη διδακτέα ύλη της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

Ο λόγος του κειμένου είναι σύνθετος, αλλά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.
ΙΙ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α1. Επειδή πρόκειται για στοχαστικό δοκίμιο, η συμπύκνωση του κειμένου στην περίληψη απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους μαθητές.
Β1. Οι έννοιες που περιλαμβάνονται στην πρόταση, η οποία δίνεται για να αναπτυχθεί σε παράγραφο, είναι σαφείς. Στοιχεία για την ανάπτυξή της οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν και από το ίδιο το κείμενο, αρκεί να τα διαμορφώσουν με τον προσωπικό τους λόγο.
Β2. Οι τρόποι πειθούς που ζητούνται στην ερώτηση Β2α διδάσκονται στην Γ΄ Λυκείου. Μεταφορικές φράσεις, που απαιτεί η ερώτηση Β2β, υπάρχουν αρκετές στο κείμενο.
Β3α και β. Η αναζήτηση συνωνύμων και αντωνύμων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες.
Στην άσκηση Β4 οι μαθητές πρέπει να προσέξουν τη σύνθετη μετατροπή της δεύτερης φράσης από ενεργητική σε παθητική σύνταξη.
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Η παραγωγή λόγου πρέπει να ενταχθεί στο επικοινωνιακό πλαίσιο εισήγησης του μαθητή σε ημερίδα του δήμου. Έχει δύο ζητούμενα διατυπωμένα με σαφήνεια: το πρώτο αναφέρεται, γενικά, στην προσφορά της τέχνης στους σημερινούς νέους και το δεύτερο ζητά τους τρόπους με τους οποίους το σχολείο συμβάλλει στην ουσιαστική επαφή τους με αυτήν.
Επισημαίνεται ότι η Τέχνη είναι ένα θέμα που διδάσκεται ήδη από το Γυμνάσιο, περιλαμβάνεται στο βιβλίο Θεματικοί Κύκλοι του Λυκείου, καθώς και στα βιβλία Έκφραση – Έκθεση της Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
                               Από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Πολυτεχνείου 6,  10433  Αθήνα
τηλ.: 210-5243434,  fax: 210-5228231
e-mail:
p-e-f@otenet.gr
http://www.p-e-f.gr

Πανελλήνιες 2012: Νεοελληνική Γλώσσα (θέματα - απαντήσεις)


 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2012

ΚΕΙΜΕΝΟ: Πανανθρώπινο  μήνυμα  τέχνης
Κάθε πολιτισμός έχει τα όρια και το στίγμα του στον ιστορικό χώρο και χρόνο. Μέσα ωστόσο στην ιστορία του κόσμου, το αρχαιοελληνικό αισθητικό επίτευγμα σημαδεύει την καταγωγή μιας τέχνης  με πανανθρώπινο μήνυμα και με διαστάσεις παγκόσμιες, θα έλεγα σχεδόν εξωχρονικές. Πρώτη έκφραση της αποστασιοποίησης του ανθρώπου από την αναγκαιότητα της φύσης, χάρη στη μεταμόρφωση της ύλης σε πνεύμα, το ελληνικό πλαστικό κατόρθωμα δηλώνει την επίμονη και έλλογη προσπάθεια του καλλιτέχνη να δαμάσει το πάθος και τη μοίρα με τα έργα του νου και της καρδιάς, αυτά που φέρνουν τον άνθρωπο όλο και πιο κοντά στο Θεό, αυτά που τον οδηγούν δίπλα στο συνάνθρωπο.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...