control panel

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Αξιοκρατία - αναξιοκρατία: σχεδιάγραμμα έκθεσης

Αξιοκρατία
Ορισμός
Αντίληψη σύμφωνα με την οποία επιλέγονται οι άξιοι, οι ικανοί, για να αναλάβουν τις διάφορες θέσεις στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση την αντίληψη αυτή η επιλογή γίνεται με μοναδικό κριτήριο τα προσόντα του ατόμου και όχι την καταγωγή, τη συγγένεια την κοινωνική θέση ή άλλα παρόμοια κριτήρια.

Ιστορική αναδρομή
Η αξιοκρατία, οι ίσες ευκαιρίες στην κατάληψη αξιωμάτων, αποτελεί βασική αρχή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Είναι πολύ σημαντικό ότι, ενώ απέναντι στους νόμους σχετικά με τις ιδιωτικές υποθέσεις υπάρχει πλήρης ισότητα μεταξύ των πολιτών, στην κατάληψη των αξιωμάτων βασικό ρόλο παίζουν οι ατομικές ικανότητες, το προσωπικό κύρος, η «αρετή». Η «αρετή» αυτή βέβαια έχει διαφορετικό περιεχόμενο από ό,τι στα αριστοκρατικά ή ολιγαρχικά καθεστώτα, γιατί στηρίζεται όχι στην ευγενική καταγωγή ή την οικονομική δύναμη, αλλά στις ατομικές ικανότητες και το κύρος. Είναι φανερή η προσπάθεια του Περικλή να συγκεράσει την ισότητα με την αξιοκρατία, για να δείξει πως στην Αθήνα αυτή την εποχή η δημοκρατία εξασφαλίζει την «αριστοκρατία» (επιλογή των άξιων και ικανών στα αξιώματα).

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Μέχρι 30/9 οι αιτήσεις των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για να δουν τα γραπτά τους

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων

Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. Φ.253/75425/Β6 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1369 τ.Β΄/9-7-09) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις το έτος 2011 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία, λήγει την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011.
Επισημαίνεται ότι τα αντίγραφα των αιτήσεων που ζητούν επίδειξη γραπτών ειδικών μαθημάτων (Ξένες Γλώσσες-Σχέδια-Μουσική), των μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές» των ΕΠΑΛ θα πρέπει να στέλνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή
Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Γ΄).

Επίσης, μετά το πέρας του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων παρακαλούμε να μας γνωρίσετε συγκεντρωτικά κατά Διεύθυνση Δ.Ε. τον αριθμό των παραπάνω αιτήσεων που θα υποβληθούν στην υπηρεσία σας ή στα Γραφεία Δ.Ε. και Ε.Ε. αρμοδιότητάς σας και το σύνολο των προς επίδειξη γραπτών δοκιμίων έτους 2011 στην ηλεκτρονική διεύθυνση t01ode2@ypepth.gr

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Τα αντικλείδια (Γ. Παυλόπουλος) ερμηνευτική προσέγγιση του ποιήματος


ΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (1924-2008)
Ποιητής της πρώτης  μεταπολεμικής γενιάς με καταγωγή από τον Πύργο της Ηλεί­ας. Άρχισε να γράφει ποιήματα από το 1941. Οι πρώτες του δημοσιεύσεις έγι­ναν το 1943, ενώ το 1962 δημοσιεύτη­κε ο τόμος "Για τον Σεφέρη" με τον οποίο συνδεόταν και φιλικά, όπως επίσης και με τον Σινόπουλο. Πάντως, η πρώτη ο­λοκληρωμένη συλλογή του, "Το κατώ­γι", κυκλοφόρησε το 1971. Ακολούθη­σαν: "Το σακί" (1980), "Τα αντικλείδια" (1988), "Τριάντα τρία χαϊκού" (1990), "Λίγος άμμος" (1997), "Ποιήματα 1943·1997" (2001), "Πού είναι τα που­λιά" (2004) και "Να μην τους ξεχάσω" (2008). Σχεδόν όλες οι συλλογές του με­ταφράστηκαν στα γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά.
Οπως έλεγε και ο ίδιος σε πολλά συ­νέδρια και διαλέξεις όπου συμμετείχε, ό,τι έγραφε το είχε ζήσει (μνήμη, βιωματικότητα). Πράγματι με εξαί­ρεση τα τελευταία του ποιήματα που εί­χαν υπαρξιακό χαρακτήρα ολόκληρο το προηγούμενο έργο του ήταν βιωματικό και αναφερόταν κυρίως στις τραγικές ε­μπειρίες του από τα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου.
Βασικά χαρακτηριστικά της ποίησης του: α) η κυριαρχία του ονείρου, β) η αίσθηση του ανικανοποίητου, γ) ο αλληγορικός, συμβολικός λόγος, υπαινικτικότητα δ) η σκηνοθετική δράση, ε) λιτότητα, σαφήνεια (ενάργεια), φυσικότητα στο λόγο και αφηγηματική δεξιότητα, στ) χρήση καθημερινού λεξιλογίου, ζ) πεζολογικός και εξομολογητικός τόνος και κουβεντιαστό ύφος, η) η επιθυμία αυτοπροσδιορισμού και αυτοαναφορικότητα και τέλος έντονος προβληματισμός για την ποίηση και την ποιητική.
Στην εισήγηση του κατά την έναρξη μιας ποιητικής βραδιάς προς τιμήν του, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και σε ορισμένα λόγια -εν είδη αποφθέγματος- μεγάλων ποιητών, όπως στο "η Ποίηση είναι ταυτόσημη με την Αλήθεια ". Είπε πως η Αλή­θεια είναι το ζητούμενο, σε κάθε περίπτωση.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Η Β΄ κλίση ουσιαστικών της λατινικής

Β΄ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΙΚΩΝ
Περιλαμβάνει:
  ονόματα αρσενικά και θηλυκά σε us (γεν. – i) π.χ. populus i (λαός)
  ονόματα αρσενικά σε er (γεν. – i)  π.χ. puer i (παιδί)   ager agri (αγρός)
  ονόματα ουδέτερα σε  um (γεν. – i)  π.χ. donum i (δώρο)

Το γένος των ουσιαστικών της β΄ κλίσης (αρς. και θηλ. σε –us):
Τα περισσότερα ουσιαστικά της β΄ κλίσης σε – us είναι αρσενικά. Θηλυκά είναι:
1.   τα ελληνικά ονόματα – δάνεια χωρών πόλεων, νησιών
2.   τα ονόματα θάμνων, φυτών
3.   μερικά ονόματα πολύτιμων λίθων

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Πανελλαδικές Ομογενών 2011: Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης

Εισαγωγικές εξετάσεις
τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού
και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό
εξεταζόμενο μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης:
νεοελληνική λογοτεχνία
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011
ΚΕΙΜΕΝΟ
Μαρία Πολυδούρη (1902 - 1930)
Μόνο γιατί μ' αγάπησες *
∆εν τραγουδώ, παρά γιατί μ' αγάπησες
στα περασμένα χρόνια.
Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα
και σε βροχή, σε χιόνια,
δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες.

Πανελλαδικές Ομογενών 2011: Νεοελληνική Γλώσσα

Εισαγωγικές εξετάσεις τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού
και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό
Εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας: Νεοελληνική Γλώσσα
∆ευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011
ΚΕΙΜΕΝΟ
Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, καθώς όλο και περισσότερα είδη απειλούνται με εξαφάνιση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η καταστροφή του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, ενός από τα πλουσιότερα οικοσυστήματα στον κόσμο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις επιτυχούς διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Η συνολική εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ρόδινη.

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Οι Έλληνες που βραβεύτηκαν με τα βραβεία Όσκαρ

1. ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ
Τιμήθηκε, μεσούντος του Β΄παγκοσμίου πολέμου, με το Όσκαρ Β΄γυναικείου ρόλου για την ταινία “Για ποιον χτυπά η καμπάνα” το 1943.
2. ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
Βραβεύτηκε με το Όσκαρ καλύτερο τραγουδιού (“Τα παιδιά του Πειραιά”) για την ταινία “Ποτέ την Κυριακή” το 1960. Δείτε και σχετικό άρθρο
3. ΗΛΙΑΣ ΚΑΖΑΝ
Βραβεύτηκε με το Όσκαρ σκηνοθεσίας για τις ταινίες ‘Συμφωνία κυρίων” το 1947 και “Το λιμάνι της αγωνίας” το 1954. Στην καριέρα του είχε συνολικά 7 υποψηφιότητες.

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Η ιστορία των greeklish. Η «Ερωφίλη» µιλούσε… greeklish. Τι είναι τα Φραγκοχιώτικα;

Της Βίκυς Χαρισοπούλου
Ένα από τα πρώτα ελληνικά κείµενα γραµµένα µε λατινικούς χαρακτήρες είναι αυτό του Γεωργίου Χορτάτση. Με µία πρακτική που ακόµη ίσως να…βοηθά – και όχι να πλήττει – τη γλώσσα.

Μira cachi chie adidhichi, tiragnismeni mira/ pia pathi apo ton Εrota, pies prichies dhen epira?… Sti dohudepsi chie ci caimus micri perrisa ebica/ c’ agapis ola ta caca chie pedhomes m’ eurica…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...