control panel

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Ιστορία κατεύθυνσης: Προέλευση των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα (πηγή)

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα και τις ιστο­ρικές σας γνώσεις να εντοπίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κάθε μια από τις αναγραφόμενες πληθυσμια­κές ομάδες μετακινήθηκε στην Ελλάδα και να εξηγήσετε (όπου αυτό είναι δυνατό) τις αιτίες μετακίνησης τους.
Πίνακας 1
Προέλευση των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα
κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα
περιοχη
αριθμοι
ποσοστο
Μικρά Ασία
626954
51.3%
Ανατολική Θράκη
256635
21%
Πόντος
182169
14.9%
Κων/πολη
38458
3.2%
Τουρκία (σύνολο)
1104216
90.4%
Καύκασος
47091
3.9%
Ρωσία
11435
0.9%
Ρωσία (σύνολο)
58526
4.8%
Βουλγαρία
49027
4%
Σερβία
6057
0.5%
Αλβανία
2498
0.2%
Άλλες περιοχές (Δωδεκάνησα,
Ρουμανία, Κύπρος, Αίγυπτος)
1525
0.1%
ΣΥΝΟΛΟ
1221849
100%
Πηγή: Στρατιωτική Υπηρεσία της Ελλάδας. Απογραφή 1928

απαντηση
α. Ο συνολικός αριθμός των προσφύγων που μετακινήθη­καν από την περιοχή της Τουρκίας στην Ελλάδα αναφέ­ρεται στο διάστημα ανάμεσα στα έτη 1914-1925. Συγκεκριμένα πρόκειται για ομάδες που προήλθαν από τις περιοχές:
       i.        Της Ανατολικής Θράκης (αρχές του 1914) και Δυτικής Μ. Ασίας (Μάιος 1914), στα πλαίσια της πολιτικής εκτουρκισμού που ακολούθησε η Τουρκική κυβέρνηση, προβάλλοντας ως πρόσχημα την εκκένωση της περιοχής απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για στρατιωτικούς λόγους,
      ii.        Της Μ. Ασίας γενικότερα και των περιοχών του Μαρμαρά και του Πόντου (1915 - 1918 ως το τέλος του πολέμου), εξαιτίας της καταπίεσης που υπέστησαν οι Ελληνικοί πληθυσμοί των περιοχών από τους Οθωμανούς (διώξεις, εκτοπισμοί, υποχρεωτική στρατολογία, τάγματα ασφαλείας),
    iii.        Της υπό Ιταλική κατοχή Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας, του Αϊδινίου και του εσωτερικού της Μ. Ασίας (1919) λόγω της δράσης των Τούρκων εθνικιστών και της πολιτικής της Ιταλίας στη γενικότερη ζώνη.
     iv.        Της Μ. Ασίας γενικότερα (Πόντος, Κιλικία, Καππαδο­κία, Σμύρνη, Βουρλά, Αϊβαλί, Μοσχονήσια) και της Ανατολικής Θράκης κατά τα έτη 1920-1922 εξαιτίας των πολεμικών συμβάντων στην περιοχή, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την προέλαση του Ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα (1921), τη σταθεροποίηση του μετώπου (1921), την αντεπίθεση των Τούρκων και την κατάρρευση του μετώπου (Αύγουστος1922), την καταστροφή της Σμύρνης και τη μαζική έξοδο των προσφύγων,
       v.        Της χερσονήσου της Καλλίπολης καθώς και όλων αυτών που είχαν οδηγηθεί ως όμηροι στο εσωτερικό της Μ. Ασίας (ειδικά οι τελευταίοι μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα το 1924 και το 1925 με τη φροντίδα της Μεικτής Επιτροπής).
β. Από την περιοχή της Ρωσίας γενικότερα μετακινήθηκαν πληθυσμοί από:
       i.        Την περιοχή του Καυκάσου μετά την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 1913, με την οποία τερματίζονταν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, μετά την αναγγελία της προσάρτησης της εύφορης Μακεδονίας, με την ελπίδα της απόκτησης γης.
      ii.        Τις ρωσικές επαρχίες κατά την περίοδο 1919-1921 λόγω της Ρωσικής Επανάστασης και της κατάληψης ρωσικών επαρχιών από τους Τούρκους.
γ. Από τη Βουλγαρία μετακινήθηκαν:
       i.        Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας (1906). Πρόκειται για μετανάστευση μαζική και αναγκαστική, συνέπεια των βιαιοπραγιών των Βουλγάρων εξαιτίας του ανταγωνισμού με την Ελλάδα για τη Μακεδονία.
      ii.        Έλληνες της Ανατολικής Μακεδονίας (1916) μετά την κατάληψη της από τους Βούλγαρους (συμμάχους των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο), οι οποίοι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά τη λήξη των εχθροπραξιών το 1918.
    iii.        Έλληνες της Βουλγαρίας, οι οποίοι μετανάστευσαν αναγκαστικά βάσει των ρυθμίσεων της συνθήκης του Νεϊγύ (Νοέμβριος 1919) και του συνημμένου "Συμφώνου περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως Ελλάδος και Βουλγαρίας".
δ.  Από τη Σερβία μετακινήθηκαν Έλληνες από περιοχές που είχαν παραχωρηθεί σ’ αυτήν μετά την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 1913.
ε.  Από την Αλβανία (περιοχή Β. Ηπείρου) κατέφυγαν στην Ελλάδα πρόσφυγες κυρίως το 1914.
στ. Από τα Δωδεκάνησα ήλθαν επίσης πρόσφυγες κατά διαστήματα από το 1912 και εξής.
ζ. Από τη Ρουμανία:
       i.        απελάθηκαν Έλληνες κάτοικοι της χώρας το 1906 λόγω της έξαρσης που γνώριζε την ίδια εποχή το Κουτσοβλαχικό ζήτημα
      ii.        μετακινήθηκαν πληθυσμοί το 1919 από περιοχές που αποτέλεσαν πεδίο πολεμικών συγκρούσεων.
 (σχολ. βιβλ. σελ.: 140 - 148).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...