control panel

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Βάλτε ... δίδακτρα στα πανεπιστήμια

Αιρετικές προτάσεις κατέθεσαν φορείς και πολίτες στη δηµόσια διαβούλευση για τη µεταρρύθµιση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση

Ακόµα και µέτρα όπως θέσπιση διδάκτρων στους προπτυχιακούς φοιτητές ή άρση µονιµότητας των πανεπιστηµιακών προτάθηκαν από ορισµένους συµµετέχοντες στη δηµόσια διαβούλευση του υπουργείου Παιδείας για την επικείµενη µεταρρύθµιση στα πανεπιστήµια.

Στη διάρκεια της διαβούλευσης για την χάραξη νέας Εθνικής Στρατηγικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που εγκαινιάστηκε στις 29 Νοεµβρίου 2010 και έληξε στις 14 Ιανουαρίου, κατατέθηκαν συνολικά 359 προτάσεις και σχόλια από φορείς και άτοµα, όπως αναφέρει σχετική έκθεση που δηµοσιοποιήθηκε χθες. Οι απόψεις αυτές χωρίστηκαν σε 4 θεµατικές ενότητες.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ. Αρκετοί σχολιαστές επεσήµαναν την ανάγκη αξιολόγησης των καθηγητών προκειµένου να προωθηθεί η αξιοκρατία, τηναναγκαιότητα του ασυµβίβαστου των µελών ∆ΕΠ µε θέσεις εξωπανεπιστηµιακές, την ανάγκη τακτικής αξιολόγησης. Ακόµη αναφέρθηκαν στην κοµµατοκρατία και τηνανάγκη απαλλαγής από αυτήν.Η οικονοµική αυτοτέλεια των ιδρυµάτωνχαρακτηρίστηκε από ορισµένους ωςαπαραίτητη προϋπόθεση της ανασύνταξης. Προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση περιλαµβάνουν σύνδεση των ιδρυµάτων µε την αγορά, καταβολή χαµηλών διδάκτρων από προπτυχιακούς ή µεταπτυχιακούς φοιτητές και αύξηση της κρατικής χρηµατοδότησης.

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ. Πολλοί διατύπωσαν απόψεις σχετικά µε τις αιτίες που εµποδίζουν την αναβάθµιση και σωστή λειτουργία των ΑΕΙ. Κοµµατοκρατία, περιττή γραφειοκρατία, φαινόµενα νεποτισµού, φωτογραφικές προκηρύξεις θέσεων είναι µερικά από τα προβλήµατα που επισηµάνθηκαν. Ως πιθανές λύσεις προτάθηκαν ποικίλες και διαφορετικές ιδέες: αξιοκρατικές προκηρύξεις γνωστικών αντικειµένων, διορισµοί µελών ∆ΕΠ µέσω δικαστικού και κοινοβουλευτικού ελέγχου, άρση της µονιµότητας των καθηγητών, αξιολόγηση ερευνητικού και διδακτικού έργου πανεπιστηµιακών κ.λπ.

Στο θέµα της χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων κάποιοι πρότειναν θέσπιση διδάκτρων και διενέργεια των µαθηµάτων στα αγγλικά για ξένους φοιτητές. Οσον αφορά στη διοικητική λειτουργία των ιδρυµάτων αρκετοί τόνισαν την ανάγκη να αποτελούνται τα συµβούλια διοίκησης από εξωτερικά µέλη προκειµένου να υπάρχει αντικειµενικότητα στον έλεγχο της λειτουργίας τους.

ΠΤΥΧΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ. Ορισµένοι τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης µεταβατικών διατάξεων για τους αιώνιους φοιτητές ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές. Υπήρξε µια πρόταση δυνατότητας εγγραφής των αιώνιων φοιτητών σε ΙΕΚ, ενώ από κάποιους εκφράστηκε η αντίθετη άποψη περί διαγραφής από τις σχολές όσων δεν τελειώνουν σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Αρκετοί αναφέρθηκαν στην εισαγωγή σε σχολή και στη µετέπειτα επιλογή του τµήµατος που θα κάνει ο φοιτητής σηµειώνοντας µια σειρά προβληµατισµών, όπως η ανησυχία για µη αξιοκρατικές επιλογές από τους καθηγητές, η ελλιπής υλικοτεχνική υποδοµή, τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από τη µαζική επιλογή των πιο δηµοφιλών τµηµάτων, η γειτνίαση υπό τη σκέπη της ίδιας σχολής τµηµάτων µε διαφορετικά µαθήµατα προετοιµασίας κατά το πρώτο έτος.

∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ. Η ανάγκη αξιολόγησης των µελών ∆ΕΠ αποτέλεσε θέµα αρκετών σχολίων. Ορισµένοι πρότειναν και αξιολογήσεις από φοιτητές. Αλλοι αναφέρθηκαν στην προοπτική προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό µε υιοθέτηση και των αγγλικών ως γλώσσας µεταπτυχιακών σπουδών. Παράλληλα η υποβολή διδάκτρων από αλλοδαπούς ή µεταπτυχιακούς φοιτητές προτάθηκε από κάποιους ως µέσο βελτίωσης της οικονοµικής κατάστασης. Παράλληλα τονίστηκε η δυσκολία υλοποίησης των µέτρων εξωστρέφειας των ιδρυµάτων όταν οι σχολές παραµένουν κλειστές λόγω καταλήψεων αλλά και λόγω µειωµένης χρηµατοδότησης.

Πολλοί από όσους συµµετείχαν στον διαδικτυακό διάλογο τόνισαν την ανάγκη αξιολόγησης των καθηγητών
Περισσότερα από:  ALFAVITA.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...