control panel

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική (αρχαία)

1.    Σωκράτης τοῦ σώματος οὐκ ἠμέλει.
2.    Ὁ πάππος τόν Κῦρον καλήν στολήν ἐνέδυσε.
3.    Τήν τοιαύτην δύναμιν ἀνδρείαν ἔγωγε καλῶ.                                
4.    Οὗτος ἀνδρῶν τήνδε πόλιν ἐκένωσεν.
5.    Οἱ Ἠλεῖοι τούς Λακεδαιμονίους ἐκώλυον τοῦ ἀγῶνος.
6.    Οἱ βάρβαροι Θεμιστοκλέα μεγίστων δωρεῶν ἠξίωσαν.
7.    Δαρεῖος Κῦρον στρατηγόν ἀπέδειξεν πάντων.
8.    Ὁ σίδηρος ἐξισεῖ (= εξισώνει) τούς ἀσθενεῖς τοῖς ἰσχυροῖς ἐν τῷ πολέμῳ.
9.    Τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας ὑμεῖς παρεχωρήσατε τῷ Φιλίππῳ.
10. Ὁ μέν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀπεστέρησεν.
11. Οὕτω οἱ στρατιῶται Χειρίσοφον εἵλοντο (= εξέλεξαν) στρατηγόν.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.    Τό σῶμα οὐκ ἠμελεῖτο ὑπό Σωκράτους.
2.    Ὁ Κῦρον ἐνέδυθη τήν καλήν στολήν ὑπό τοῦ πάππου.
3.    Ἡ τοιαύτη δύναμις ἀνδρεία ὑπ’ ἐμοῦ καλεῖται.                                
4.    Ἥδε πόλις ὑπό τούτου ἐκενώθη ἀνδρῶν.
5.    Οἱ Λακεδαιμόνιοι ὑπό τῶν  Ἠλείων ἐκωλύοντο τοῦ ἀγῶνος.
6.    Ὁ Θεμιστοκλῆς μεγίστων δωρεῶν ἠξιώθη ὑπό τῶν βαρβάρων.
7.    Κῦρος ὑπό Δαρείου στρατηγός πάντων ἀπέδειχθη.
8.    Οἱ ἀσθενεῖς ἐκ τοῦ σιδήρου (τῷ σιδήρῳ) ἐξισοῦνται τοῖς ἰσχυροῖς ἐν τῷ πολέμῳ.
9.    Ἡ τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερία ὑφ’ ὑμῶν παρεχωρήθη τῷ Φιλίππῳ.
10. Ἡμεῖς ὑπό τοῦ μέν τοίνυν πολέμου ἁπάντων τῶν εἰρημένων ἀπεστερήθημεν.
11. Οὕτω ὁ Χειρίσοφος ὑπό τῶν στρατιωτῶν ᾑρέθη στρατηγός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...