control panel

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Τουρισμός: ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για την οικονομία

Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ο τουρισμός με την ευρύτερη έννοια της Βιομηχανίας του ελεύθερου χρόνου αποτελεί την σημαντικότερη άμεση και έμμεση οικονομική δραστηριότητα και το συγκριτικό πλεονέκτημα της σύγχρονης Ελλάδας. Παρ’ όλα αυτά αποτελεί αντικειμενική διαπίστωση, ότι το κυρίαρχο τουριστικό προϊόν της χώρας μας, ο μονοδιάστατος παραθεριστικός τουρισμός του ήλιου και της θάλασσας, παρουσιάζει σημάδια κόπωσης. Ταυτόχρονα, υφίσταται σκληρό ανταγωνισμό από γειτονικούς προορισμούς, που διαθέτουν –λόγω του χαμηλού εργατικού κόστους- φθηνά, παραπλήσια με την χώρα μας τουριστικά προϊόντα (Τουρκία, Αίγυπτος, Τυνησία, Κροατία κ.α.).
Συνεπώς η επένδυση στην εικόνα της Ελλάδας ως χώρα ευχάριστης να ζεις, να εργάζεσαι και να επιχειρείς με ασφάλεια αποτελεί την προϋπόθεση για την ελκυστικότητά της ως προορισμού επισκεπτών και κεφαλαίων.
Η μεταολυμπιακή Ελλάδα πρέπει να προσφέρει στους κατοίκους της δημιουργικές υποδομές, περιβάλλον και χώρους αναψυχής για τον ελεύθερο χρόνο τους. Τότε μόνον οι πολίτες της χώρας θα αποτελέσουν την κρίσιμη μάζα συντήρησης της τουριστικής βιομηχανίας εκτός σεζόν ώστε να έχουμε τουρισμό όλο το χρόνο και σε όλα τα σημεία της Ελλάδας.

Σήμερα οι ανταγωνίστριες χώρες στην νότια Ευρώπη, στρέφονται πλέον έγκαιρα στη Νέα Τουριστική Οικονομία, που αφορά καινοτόμα τουριστικά προϊόντα, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και σύγχρονες υποδομές. Ταυτόχρονα, οι αναπτυγμένες τουριστικά χώρες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον ελεύθερο χρόνο των κατοίκων τους. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής ζήτησης, η ανάπτυξη πολιτικών για την αναψυχή της νεολαίας, των εργαζομένων και της τρίτης ηλικίας και η ανασυγκρότηση της υπαίθρου μέσω του τουρισμού, αποτελούν σημαντικές πολιτικές τους προτεραιότητες.
Στη χώρα μας δυστυχώς σήμερα, ο μισός πληθυσμός παραμένει αποκλεισμένος από τις διακοπές. Το νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, οφείλει να αξιοποιεί τον πολιτισμό, να σέβεται το περιβάλλον, να αναδεικνύει και ν’ αξιοποιεί τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους τουριστικών προορισμών. Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό πρέπει να προσελκύσουμε και τους ξένους επισκέπτες. Χρήματα για τη διαφήμιση είναι ήδη εξασφαλισμένα, χωρίς περικοπές από τον εκάστοτε υπουργό Οικονομίας, ως πάγιο ποσοστό επί των κερδών του Καζίνο της Πάρνηθας μετά την αποκρατικοποίησή του. Αυτά τα χρήματα όμως πρέπει να αξιοποιηθούν μετά από market study και marketing plan πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.
Συμπερασματικά ο τουρισμός είναι η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας της Ελληνικής Οικονομίας εφόσον δεν αντιμετωπίζεται με αριθμούς τουριστών αλλά με αξιόπιστα οικονομικά μεγέθη και με επενδύσεις που θα αξιοποιούν την τουριστική περιουσία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ
 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α. Να πυκνώσετε το κείμενο σε 90 με 100 λέξεις.           
Μονάδες 25
 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. Γιατί στο κείμενο συνδέεται ο τουρισμός με τη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου;                                                           
Μονάδες 5
    Β2. Σε ποιο γραμματειακό είδος ανήκει το κείμενο και γιατί;
   Μονάδες 5
  Β3. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας στην ανάπτυξη του κειμένου;
                                                                                                                                                          Μονάδες 5
 Β4. Ν’ αναπτύξετε σε μια παράγραφο 120 λέξεων το πολύ τη θέση του συγγραφέα πως το νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης οφείλει να σέβεται το περιβάλλον.
                                                                                      Μονάδες 5
 Β5. Να βρείτε τα συνώνυμα και αντώνυμα των παρακάτω λέξεων : ελκυστικότητα, πλεονέκτημα, προτεραιότητα, αναδεικνύει, ανταγωνίστριες.
                                                                                      Μονάδες 5
 Γ. Σε μια ημερίδα στο πολιτιστικό κέντρο του δήμου σας αναπτύσσετε μια ομιλία στην οποία αναφέρεστε στους τρόπους που μπορεί ο τουρισμός ν’ αξιοποιήσει το πολιτισμικό κεφάλαιο ενός τόπου καθώς και το περιβαλλοντικό, δίνοντας έμφαση στον ρόλο που μπορούν να παίξουν στην κατεύθυνση αυτή τα άτομα και οι υποδομές. (500-600 λέξεις).                                                                                        
Μονάδες 50
 ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1.
Το κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προώθησης του τουρισμού ως τομέα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Αρχικά δηλώνει την προβληματική διάσταση της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό των γειτονικών χωρών τον οποίο αντιπαραθέτει με τη δυνατότητα εξέλιξης του εσωτερικού τουρισμού ως φορέα της ανάκαμψης στο χώρο αυτό. Στη συνέχεια παρουσιάζει τους τομείς στους οποίους πρέπει να δωθεί βάρος από την τουριστική βιομηχανία της χώρας, παρουσιάζοντας τα οικονομικά κεφάλαια που ήδη υπάρχουν και μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή παίρνοντας υπόψη τα νέα διαθνή δεδομένα. Το κείμενο ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση του θέματος όπως παρουσιάστηκε αρχικά.
 Β1.
Η τουριστική ανάπτυξη σήμερα είναι δεδομένη καθώς έχει διευρυνθεί η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου. Εφόσον ο ελεύθερος χρόνος πολλαπλασιάζεται για τους κατοίκους του  ανεπτυγμένου κόσμου, τόσο υπάρχει η ανάγκη διάθεσης σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις του χρόνου αυτού. Έτσι, δημιουργείται μια ολόκληρη επιχείρηση ( βιομηχανία ) κερδοφορίας γύρω από την ανάγκη της τουριστικής διακίνησης ατόμων ανάμεσα στις χώρες και τους λαούς. Οπότε, όσο οργανώνεται και λειτουργεί η προσπάθεια αυτή σε συγεκριμένες δομές και υπηρεσίες, τόσο ταυτίζεται με μια « βιομηχανία » που αποσκοπεί στο κέρδος.
 Β2.
Το κείμενο είναι άρθρο. Ένα άρθρο αναλύει θέματα πολιτικά, κοινωνικά ή επιστημονικά και απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό. Χρησιμοποιεί την αναφορική λειτουργία της γλώσσας, ενώ απουσιάζει ο προσωπικός και οικείος τόνος. Συγκεκριμένα, αφορμώντας από την μεταολυμπιακή περίοδο, ο συγγραφέας αναλύει τα καινούργια δεδομένα και τις δυνατότητες ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού. Τα δεδομένα του παρουσιάζονται χωρίς εξεζητημένο λόγο που είναι κατανοητός απ’όλους.
 Β3.
Η συλλογιστική πορεία ανάπτυξης του κειμένου είναι παραγωγική ( από μια γενικότερη θέση προς μια μερικότερη ). Γιατί αρχικά ο τουρισμός, για τον συγγραφέα, παρουσιάζεται ως το συγκριτικό πλεονέκτημα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας « Ο τουρισμός με … σύγχρονης Ελλάδας ». Έπειτα αναφέρεται σε δεδομένα άλλων χωρών οι οποίες αναπτύσσουν το τουριστικό τους κεφάλαιο με επιτυχία ( παράγραφοι δύο, τρία και τέσσερα ). Ενώ στο τέλος, « Στη χώρα μας … δεν έχει γίνει » αναφέρεται στα δεδομένα που παρέχει η χώρα μας για την ανάπτυξη του τουρισμού της.
 Β4.
Η τουριστική ανάπτυξη μέχρι σήμερα, συνέβαινε κυρίως εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος καθώς δινόταν έμφαση στη διαμόρφωση υποδομών χωρίς κανένα σεβασμό στον ιδιότυπο χαρακτήρα της μορφής του τόπου. Διαμορφώνεται έτσι η ανάπτυξη ενός τεχνιτου περιβάλλοντος που καλύπτει μόνο την ανάγκη διαμονής των τουριστών. Οφείλει πλέον το νέο μοντέλο εξέλιξης του τουριστικού κεφαλαίου της χώρας να δώσει βάρος στο σεβασμό του φυσικού κάλους των περιοχών που νοούνται ως τουριστικοί προορισμοί είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής κατεύθυνσης. Επειδή η περιβαλλοντική συνείδηση έχει γνωρίσει διεθνή αναγνώριση, ενώ παράλληλα έχει υποστεί η χώρα μεγάλη καστροφή ως προς τις πηγές φυσικού πλούτου, διαμορφώνεται η ανάγκη προώθησης και σωτηρίας των ήδη υπαρχόντων προορισμών.  
 Β5.
Ελκυστικότητα = σαγηνευτικότητα # απωθητικότητα
Πλεονέκτημα = προσόν # μειονέκτημα
Προτεραιότητα = ιεραρχία # υστερότητα
Αναδυκνύει = προάγει # υποβιβάζει
Ανταγωνίστριες = αντίζηλες # σύμμαχες

Γ.
Το θέμα της έκθεσης πρέπει ν’ αναπτυχθεί σε μορφή ομιλίας, δηλαδή πρέπει να έχει χαιρετισμο, προσφώνηση « Αγαπητοί συνδημότες, κυρίες και κύριοι » καθώς και αποφώνηση « Ευχαριστώ για την προσοχή σας ».
 [ Ενδεικτικός πρόλογος ]
Ο τουρισμός συνιστά ένα αδιαμφισβήτητης αξίας οικονομικό κεφάλαιο για την χώρα γι’αυτό και πρέπει ν’αναπτυχθεί με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα από το κράτος. Για την ανάπτυξη του χρειάζονται προσπάθειες και δραστηριοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων με τον τουρισμό, καθώς και συλλογική υπευθυνότητα για ν’αποδόσουν οι προσπάθεις της εξέλιξης του οικονομικού αυτού κλάδου.
 [ Περιορισμός ]
Όμως, ο κλάδος αυτός της οικονομίας λόγω της οπουσίας προγραμματισμού, οργάνωσης και υπευθυνότητας σε συνδυασμό με την έλλειψη πολιτισμικής και οικολογικής ευθύνης και ευσυνειδησίας έχουν ως αποτέλεσμα ο τουρισμός να συσχετιστεί με πλήθος αρνητικών φαινομένων.
Συγκεκριμένα:
 • Ο τουρισμός αποτελεί επισφαλή πηγή οικονομικής ανάπτυξης, γιατί είναι «ευάλωτος » σε δυσμενείς διεθνείς καταστάσεις ( π.χ. οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ). Τέτοιου είδους κρίση προκαλεί αλυσιδωτά οικονομικά προβλήματα, π.χ. ανεργία.
 • Οι ανεπαρκείς υπηρεσίες, λόγω της απουσίας επαγγελματικής συνείδησης και της έλλειψης ποιότητας, καθιστούν πιθανή τη συρρίκνωση του τουριστικού ρεύματος.
 • Ο «αλητοτουρισμός» από τουρίστες χωρίς υψηλά ενδιαφέροντα συνιστά ένα μη ποιοτικό τουρισμό.
 • Σε έξαρση βρίσκεται το λαθρεμπόριο η αρχαιοκαπηλία, η ιεροσυλία με πρόφαση τον τουρισμό.
 • Σημειώνεται αύξηση του κόστους ζωής.
 Πολιτιστικές –Ηθικές
 • Η ξενομανία και ο δουλικός, στείρος μιμητισμός επιφέρουν εισβολή ξενόφερτων ηθών και τρόπων ζωής (π.χ. τρόπος ένδυσης).
 • Η γλωσσική αλλοτρίωση, νόθευση της γλώσσας με ξένα στοιχεία (λ.χ. ξενόγλωσσες επιγραφές).
 • Η αλλοίωση των παραδοσιακών οικισμών.
 • Η λαϊκή τέχνη εμπορευματοποιείται, βιομηχανοποιείται (παραγωγή κακότεχνων προϊόντων δήθεν λαϊκής τέχνης).
 • Ο νεοπλουτισμός επενεργεί στον τουρισμό και συνδέεται με τη σπατάλη και την επίδειξη.
 • Η απληστία, η κερδοσκοπία και η εκμετάλλευση των τουριστών.
 Για το λόγο αυτό πρέπει να δραστηριοποιηθούν τα άτομα και οι φορείς για να δοθεί μια ελπιδοφόρα ώθηση στους τομείς τουριστικής ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα :
Πολιτεία
 • Ορθή λειτουργία και κινητοποίηση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (διαφήμιση της χώρας μας στο εσωτερικό και εξωτερικό, παροχή κινήτρων στις τουριστικές επιχειρίσεις).
 • Καλύτερες υποδομές : Ε.Ο.Τ. (έλεγχος στην τουριστική αγορά), βελτίωση συγκοινωνιακού και επικοινωνιακού δικτύου εκσυγχρονισμός των ξενοδοχειακών μονάδων, λιμανιών, αεροδρομίων, τουριστικών προγραμμάτων.
 • Ποιότητα παροχής υπηρεσιών (τουριστικές σχολές, πτυχία, μόρφωση, κατάλληλη εκπαίδευση, σεμινάρια, επαγγελματική κατάρτιση, επίγνωση επαγγελματικού χρέους).
 • Επικράτηση πολιτικής και κοινωνικής ηρεμίας, ειρηνικές διακρατικές σχέσεις.
 • Αξιοποίηση των αξιοθέατων και προβολή των αρχαιολογικών χώρων.
 • Πάταξη του λαθρεμπορίου, της αρχαιοκαπηλίας, της διακίνησης ναρκωτικών.
 • Ασφάλεια
 Ατομική ευθύνη
 • Προγραμματισμός, οργάνωση, εξυπηρέτηση, τουριστική συνείδηση, ευγένεια, φιλοξενία, σεβασμός, σοβαρότητα όσων απασχολούνται στις υπηρεσίες του τουρισμού.
 • Συνδυασμός του τουρισμού με άλλες επαγγελματικές ενασχολήσεις.
 Ειδικότερα για το ξεπέρασμα της κρίσης που εμφανίζεται στο χώρο του περιβάλλοντος και του πολιτισμού είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν κάποιες εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός και ο οικοτουρισμός. Οι οποίες χαρακτηρίζονται από σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και προσφέρουν αρκετά οφέλη.
Συγκεκριμένα :
Οφέλη :
 • Αναβίωση παραδοσιακών οικισμών
 •  Προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς
 •  Ανάπτυξη υγιών ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ τουριστών και ντόπιων
 •  Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
 • Ευαισθητοποίηση όλων αναφορικά με την αξία της φύσης και τη σημασία των πόρων της
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 •  Αξιοποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων.
 [Επίλογος] Συνολική αναφορά στους προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν παραπάνω αναδεικνύουν τα βασικά σημεία που διατυπώθηκαν.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΨΑΡΡΑΣ Γ. , ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ Ε.,
ΔΟΥΛΔΟΥΡΗ Γ., ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Τ., ΠΟΡΓΙΑΛΙΔΟΥ Ν.
http://www.omilosfr.gr/proteinomena_themata2008.htm 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...