control panel

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Έκθεση Γ Λυκείου: Μετανάστευση (θέματα - απαντήσεις)

Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο σύγχρονο της Ιστορίας. Η θέση και η φυσιογνωμία λαών, γλωσσικών ομάδων και πολιτισμών, από τα προϊστορικά χρόνια έως σήμερα, καθορίστηκε από αλλεπάλληλα μεταναστευτικά ρεύματα, μείξεις και αλληλεπιδράσεις γλωσσών και τρόπων βίου. Μόνο σε απομονωμένες ορεινές κοιλάδες και σε απόμακρα νησιά έβρισκε κανείς, ως πριν από λίγα χρόνια, πληθυσμιακές ομάδες απρόσβλητες από πληθυσμιακές μεταναστεύσεις. Τώρα πουθενά. Βέβαια, κάθε μεταναστευτικό κύμα έχει τη δική του φυσιογνωμία, θέτει τα δικά του προβλήματα και ζητάει καινούργιες απαντήσεις.

Αλλά θα πρέπει να έχουμε στον νου μας ότι τα προβλήματα αυτά δεν τα θέτουν μόνο οι νεοεισερχόμενοι, αλλά και οι κοινωνίες που τους υποδέχονται. Γιατί η λύση των προβλημάτων σημαίνει πως και τα δύο μέρη αλλάζουν. Προσαρμόζονται αμφότεροι προς νέες καταστάσεις. Η προσαρμογή αυτή, βραχυπροθέσμως βιώνεται ως απώλεια, αλλά μακροπροθέσμως ως δημιουργικότητα. Απώλεια και δημιουργικότητα αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους που επηρεάζουν την ίδια στιγμή τις στάσεις και τις πολιτικές απέναντι στους μετανάστες.
Ο λόγος της απώλειας, ως «απώλεια της ελληνικότητας» ή «νόθευση του προσώπου μας», ακούγεται κατά κόρον στην Ελλάδα. Ορισμένοι τη στηρίζουν και θεωρητικά. Η Ελλάδα δεν είναι σαν τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, μοιάζει περισσότερο με αποκλειστικές εθνικές ταυτότητες, όπως της Ιρλανδίας ή της Πολωνίας. Άρα, οι νέες προσαρμογές θα βιωθούν ως απώλεια. Η άποψη αυτή έχει ως υπόβαθρο την αντίληψη ότι η φυσιογνωμία ενός έθνους, η εθνική ταυτότητα σχηματίζεται άπαξ διά παντός. Μέγα λάθος. Οι ταυτότητες των ανθρώπων ζουν, παράγονται και αλλάζουν μαζί τους. ( … )
                                                       
Εφημερίδα Το Βήμα

Α1. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 100 - 120 λέξεις.                                              
(Μονάδες 25)

Β1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80 λέξεων την περίοδο «Οι ταυτότητες των ανθρώπων ζουν, παράγονται και αλλάζουν μαζί τους.»                     
    (Μονάδες 12)

Β2. Το παραπάνω κείμενο είναι επιφυλλίδα. Ποιες διαφορές έχει από το άρθρο;              
(Μονάδες 8)

Β3. Πώς αναπτύσσεται η παράγραφος «   Αλλά θα πρέπει να έχουμε ……… και τις πολιτικές απέναντι στους μετανάστες»;
                                     (Μονάδες 7)

Β4. Να γράψετε τα συνώνυμα: αλλεπάλληλα, απρόσβλητες, επηρεάζουν, νόθευση, υπόβαθρο.   
                                                              (Μονάδες 8)

Γ. Σε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο, πραγματεύεστε τα αίτια του μεταναστευτικού ρεύματος  και αναφέρεστε στη συλλογική ευθύνη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την είσοδό τους στη χώρα.                    
(Μονάδες 40)  


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α1
Ο συγγραφέας πραγματεύεται το θέμα της μετανάστευσης. Αρχικά αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε έθνος διαμόρφωσε τα χαρακτηριστικά του από διάφορα μεταναστευτικά ρεύματα. Αυτά δεν αφήνουν ανεπηρέαστο τον γηγενή πληθυσμό. Οι δυσκολίες που προκύπτουν από την είσοδο των μεταναστών αφορούν και αυτούς αλλά και τις κοινωνίες που τους υποδέχονται. Η προσαρμογή των πρώτων έχει δύο όψεις, αυτή της απώλειας και της δημιουργικότητας. Συχνά στην Ελλάδα επικρατεί η άποψη πως η μόνιμη εγκατάσταση μεταναστών θα επιφέρει την αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας η οποία έχει διαμορφωθεί με το πέρασμα του χρόνου.

Β1
Η εθνική ταυτότητα κάθε λαού δεν είναι στατική. Αντίθετα διαφοροποιείται, γεγονός που αποδίδεται, στις επιδράσεις που δέχεται κάθε λαός. Οι εθνικοί πολιτισμοί ανανεώνονται και προσαρμόζονται στα σύγχρονα δεδομένα. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος αλλοίωσης της ταυτότητας από άλλους πολιτισμούς. Γι’ αυτό το λόγο οφείλει το άτομο να μην αποδέχεται άκριτα τα ξενικά στοιχεία αλλά να έχει τη δύναμη της κρίσης του και να επιλέγει αυτά που τον αντιπροσωπεύουν

Β2
Το κείμενο είναι επιφυλλίδα. Δεν είναι εύκολο να γίνει σαφής διάκριση ανάμεσα στο άρθρο και στην επιφυλλίδα. Ωστόσο υπάρχουν δύο στοιχεία που τα διαφοροποιούν. Το άρθρο ασχολείται με το σπουδαιότερο θέμα της επικαιρότητας και αναλύει μόνο αυτό. Αντίθετα η επιφυλλίδα μπορεί να ξεκινήσει από ένα επίκαιρο θέμα αλλά επεκτείνεται σε παρατηρήσεις και σκέψεις διαχρονικού χαρακτήρα. Ακόμη η επιφυλλίδα γράφεται από κάποιον ειδικό πάνω στο θέμα σε αντίθεση με τον αρθρογράφο ο οποίος μπορεί να είναι δημοσιογράφος, πολιτικός, καλλιτέχνης.

Β3
Η δεύτερη παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της αιτιολόγησης γιατί οι λεπτομέρειες αιτιολογούν επαρκώς την θεματική πρόταση. Επίσης υπάρχει η διαρθρωτική λέξη « γιατί».

Β4
Συνεχόμενα , ανόθευτες, αλλάζουν, παραποίηση, βάση

Γ
Το επικοινωνιακό πλαίσιο είναι άρθρο οπότε η έκθεση πρέπει να έχει τίτλο: Πολυπολιτισμικές κοινωνίες: η νέα πραγματικότητα;

Αίτια του μεταναστευτικού ρεύματος:
  • Οικονομικοί λόγοι: αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης: το χαμηλό βιοτικό επίπεδο και γενικότερα οι στερήσεις και η εξαθλίωση των ατόμων στα υπανάπτυκτα κράτη γεννούν τον πόθο για διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής.
  • Πολιτικοί λόγοι: τα άτομα που μεταναστεύουν, συχνά, ζουν σε χώρες με ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα οποία επιβάλλουν στέρηση της ελευθερίας λόγου και έκφρασης και διενεργούν κατάφωρη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι πολιτικές διώξεις που ασκούνται στις χώρες αυτές αναγκάζουν τα άτομα να αναζητήσουν πολιτικό άσυλο σε χώρες δημοκρατικά οργανωμένες, όπου δεν προσβάλλεται η αξιοπρέπεια του ατόμου.
Η αντιμετώπιση του ζητήματος από την κάθε χώρα περιλαμβάνει την ευθύνη της πολιτείας για τη χάραξη μιας σωστής μεταναστευτικής πολιτικής και τη στάση της πολιτείας.

  • Παροχή οικονομικής βοήθειας και εφαρμογή προγραμμάτων ένταξης στο νέο περιβάλλον ώστε οι ξένοι να αποτελέσουν παραγωγικά μέλη της χώρας υποδοχής.
  • Προάσπιση των αναφαίρετων δικαιωμάτων των μεταναστών στη ζωή, στην εργασία, στη μόρφωση, στην υγεία.
  • Επιδίωξη κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών, πνεύμα κατανόησης και ανεκτικότητας απέναντι στους μετανάστες.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΨΑΡΡΑΣ Γ. , ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ Ε.,

ΔΟΥΛΔΟΥΡΗ Γ., ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Τ., ΠΟΡΓΙΑΛΙΔΟΥ Ν.
http://www.omilosfr.gr/proteinomena_themata2008.htm 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...