control panel

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Προτεινόμενο θέμα Ιστορίας Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Θεωρητικής

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α
ΘΕΜΑ Α.1
            Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιο σας τη λέξη «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
      1. Την άνοιξη του 1932 η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να αποφύγει την αναστολή μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος.
      2.  Με το Σύνταγμα του 1844 προβλεπόταν η ίδρυση Βουλής και Γερουσίας.
      3.  Το Νοέμβριο του 1920 η φιλοσυμμαχική κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου κέρδισε τις εκλογές και απομάκρυνε τον ανεπιθύμητο στους συμμάχους βασιλιά Κωνσταντίνο.
       4.  Η ομάδα των Ιαπώνων διαλύθηκε το 1908.
5.  Το Α' Πανελλήνιο Συνέδριο των Ποντίων πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1917 
       στην πόλη Ροστόβ.                                                                                               
Μονάδες 10
Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α) Φεντερασιόν
β) Εκλεκτικοί
γ) Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α.2
Α.2.1. Ποιες ήταν οι ενέργειες του Κ. Κωνσταντινίδη από τη Μασσαλία για την ανάδειξη του ποντιακού ζητήματος;                                                                                                  
Μονάδες 10
Α.2.2. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων στη βιομηχανική ανάπτυξη και τον πολιτισμό της Ελλάδας;                                                                            
Μονάδες 15
ΟΜΑΔΑ Β
ΘΕΜΑ Β.1
Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες του παραθέματος που σας δίνεται, να περιγράψετε το αναθεωρητικό και νομοθετικό έργο της κυβέρνησης Βενιζέλου το πρώτο εξάμηνο του 1911.                                                                                                                       
Μονάδες 25
ΠΗΓΗ
Το Σύνταγμα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ την 1 6 1911. Από τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις (: τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν 54 άρθρα από τα 110 του Συντάγματος) οι πιο σημαντικές ήταν οι ακόλουθες :
·       Η ανάθεση του ελέγχου του κύρους των βουλευτικών εκλογών ανήκει όχι πλέον στη Βουλή αλλά σε Ειδικό Δικαστήριο (Εκλογοδικείο) που το απάρτιζαν αεροπαγίτες και εφέτες.
·      Η ελάττωση της απαιτούμενης ηλικίας των εκλογίμων ως βουλευτών από το 30ό στο 25ο έτος.
·       Η κατοχύρωση της δικαστικής ανεξαρτησίας με τη θέσπιση της μονιμότητας των εισαγγελέων και την ίδρυση του «Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου», αρμόδιου για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις κ.λπ. των δικαστικών.
·       Η πληρέστερη διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών και ιδίως της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας, της φορολογικής ισότητας, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και του ασύλου της κατοικίας.
[...] Με το Σύνταγμα του 1911 και το πλούσιο και αξιόλογο νομοθετικό έργο που επακολούθησε (: πριν διαλυθεί -  στις 10.12.1911 - η Β' Αναθεωρητική Βουλή ψήφισε μια σειρά «οργανικών» νόμων που εμπέδωσαν την ασφάλεια στις συναλλαγές, αναμόρφωσαν το φορολογικό σύστημα, θέσπισαν μέτρα προστασίας των εργαζομένων, δημιούργησαν προϋποθέσεις για την εξυγίανση της δημόσιας διοικήσεως κ.λπ.) ο Ελ. Βενιζέλος δεν κατάφερε μόνο να «εγκοιτώσει θεσμικά την ακαθόριστη κίνηση του 1909» (Αλ. Σβώλος), αλλά επιπλέον να μετατρέψει το αόριστο αίτημα για αλλαγές σε μια μακρόπνοη αξίωση: να επιβληθεί το κράτος δικαίου σε μια κονιορτοποιημένη κοινωνία που μαστιζόταν από προνόμια, εύνοιες και την αθέμιτη συναλλαγή στη δημόσια διοίκηση, ενώ το κράτος θεωρούνταν το «φρούριο» που έπρεπε να καταληφθεί με «γιουρούσι»
«Η Συνταγματική Μεταρρύθμιση» του Γιώργου Αναστασιάδη
ΘΕΜΑ Β.2
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα που σας δίνεται, να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα που είχε η επανάσταση του Θερίσου για το κρητικό ζήτημα.
Μονάδες 25
ΠΗΓΗ
[...] Αντικείμενο ευεξήγητων αμφισβητήσεων σε πρώτο στάδιο, ο συμβιβαστικός τερματισμός της ένοπλης εξέγερσης εξασφάλισε τις βασικές προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη δικαίωση του πολιτικού αγώνα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Η πεποίθηση του ηγέτη του κινήματος ότι η επιτόπια διερεύνηση θα οδηγούσε τις Δυνάμεις στη λήψη θετικών μέτρων, τόσο για τη βελτίωση των όρων της εσωτερικής διακυβέρνησης όσο και για τη γενικότερη εξέλιξη του εθνικού ζητήματος, επαληθευόταν απόλυτα. Η διεθνής εξεταστική επιτροπή, παρά την περιορισμένη έκταση των αρμοδιοτήτων της, εισηγούταν στις κυβερνήσεις των Προστατριών Δυνάμεων σειρά μέτρων που απέρρεαν από δύο γενικά πορίσματα: πρώτο, καμία λύση δεν θα ήταν βιώσιμη, εκτός από την Ένωση' δεύτερο, η στάση του πρίγκιπα Γεωργίου απέκλειε και αυτή την ομαλή προσωρινή διαρρύθμιση της εσωτερικής πολιτικής ζωής στη Μεγαλόνησο. Η συνακόλουθη απόφαση των τεσσάρων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προέβλεπε τη δημιουργία Κρητικής Πολιτοφυλακής υπό την εποπτεία πρώην στελεχών του ελληνικού στρατού, την αναθεώρηση του Συντάγματος, την παροχή οικονομικών διευκολύνσεων και, τέλος, την εκχώρηση στον Έλληνα βασιλέα του δικαιώματος να διορίζει τον ύπατο αρμοστή, με την αυτονόητη έγκρισή τους' σε εφαρμογή του τελευταίου όρου, ο Γεώργιος Α' θα διορίσει, σε αντικατάσταση του δευτερότοκου γιου του, τον Αλέξανδρο Ζαΐμη. Η νέα αυτή διαρρύθμιση των όρων της εσωτερικής διακυβέρνησης και της διεθνούς θέσης της Κρήτης έγινε δεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση και συνέβαλε στην πολιτική καθιέρωση του Βενιζέλου σε πανελλήνια κλίμακα.
«Θέρισο : 1901 - 1905» του Κων/νου Σβολόπουλου
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α.1.1.: 1. Λάθος, 2.Σωστό, 3. Λάθος, 4.Σωστό, 5. Λάθος
Α.1.2.: α) Σελ. 46 «Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης ... εργατικής ιδεολογίας στη χώρα»
β) Σελ. 77 «Οι Εκλεκτικοί ... σταθερές κυβερνήσεις»
γ) Σελ. 213 214 [Οργανώθηκε «Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης» ... εξέδιδε την εφημερίδα «το Θέρισο»]
Α.2.1.: Σελ 250 «Στην Ευρώπη πρωτεργάτης ... Σοβιετικής Ένωσης»
Α.2.2.: Βιομηχανική ανάπτυξη : Σελ. 168 - 169 «Η άφιξη των προσφύγων ετοίμων ενδυμάτων» Πολιτισμός : Σελ. 169, ολόκληρη η ενότητα δ «Πολιτισμός»
ΟΜΑΔΑ Β
Β.1.: Σχολ. βιβλίο: Σελ. 90-91 «Το πρώτο εξάμηνο κοινοβουλευτικές συζητήσεις κ.λπ.»
Παράθεμα: Με το Σύνταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1 – 6 – 1911 προβλεπόταν:
  • Ο έλεγχος της εγκυρότητας των βουλευτικών εκλογών ανατίθεται σε Ειδικό Δικαστήριο (Εκλογοδικείο).
  • Δικαίωμα εκλογής στο βουλευτικό αξίωμα έχουν όσοι συμπληρώνουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.
  • Ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας με τη μονιμότητα των εισαγγελέων και την ίδρυση Ανωτάτου Συμβουλίου.
  • Διασφάλιση ατομικών δικαιωμάτων (προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, φορολογική ισότητα, δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και του ασύλου της κατοικίας).
Στον τομέα των νομοθετημάτων προβλεπόταν η ασφάλεια στις συναλλαγές, η ανανέωση του φορολογικού συστήματος, η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων ώστε να λειτουργεί ορθολογικότερα η δημόσια διοίκηση. Στόχος του Βενιζέλου ήταν να μετατρέψει το ακαθόριστο αίτημα για αλλαγές σε μια μακρόχρονη και ουσιαστική προσπάθεια πάταξης της ευνοιοκρατίας και της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση.
Β.2.: Σχολ. βιβλίο: Σελ. 215 - 216 «Το κίνημα του Θερίσου οριστικής του επίλυσης»
Παράθεμα: Ο τερματισμός της ένοπλης εξέργεσης του Θερίσου εξασφάλισε:
  • Δικαίωση του μακροχρόνιου αγώνα του Βενιζέλου.
  • Κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των Προστατριών Δυνάμεων για το Κρητικό Ζήτημα. Η διεθνής εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε, εισηγήθηκε μέτρα που πήγαζαν από δύο βασικές θέσεις, ότι αφενός η πιο ασφαλής λύση είναι η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, αφετέρου ότι η στάση του πρίγκιπα αποδυνάμωνε την προσπάθεια εξεύρεσης ουσιαστικής λύσης.
  • Συγκρότηση Κρητικής πολιτοφυλακής.
  • Αναθεώρηση του Συντάγματος.
  • Οικονομικές διευκολύνσεις.
  • Εκχώρηση στον Έλληνα βασιλιά του δικαιώματος να διορίζει τον ύπατο αρμοστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΦΕΝΤΕΡΑΣΙΟΝ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...