control panel

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Ιστορία θεωρητικής: ερωτήσεις Σωστό - Λάθος σε όλη την ύλη (με απαντήσεις)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
1.    Στον ελληνικό χώρο, το πρόβλημα της έγγειας ιδιοκτησίας δεν γνώριζε τις εντάσεις που παρατηρήθηκαν σε άλλα ευρωπαϊκά ή βαλκανικά κράτη.


2.    Οι πλούσιοι του εξωτερικού που αγόρασαν τα "τσιφλίκια" της Θεσσαλίας διατήρησαν τον αναχρονιστικό θεσμό των κολίγων


3.    Οι νόμοι του 1907 επέτρεπαν στις ελληνικές κυβερνήσεις να απαλλοτριώνουν μεγάλες ιδιοκτησίες και να τις απονέμουν στους ακτήμονες.


4.    Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για το αγροτικό ζήτημα του Ε. Βενιζέλου, την εποχή του διχασμού, σκοπό είχαν να ευνοήσουν τους οπαδούς της παράταξής του.


5.    Το καθεστώς της μικροϊδιοκτησίας στην αγροτική οικονομία μετά το 1917 δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες στου μικροκαλλιεργητές.


6.    Στην προώθηση του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα συνέβαλε το γεγονός ότι στα μεγάλα δημόσια έργα της  περιόδου σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού προερχόταν από το εξωτερικό.


7.    Η Θεσσαλονίκη, με το βιομηχανικό της υπόβαθρο και τον κοσμοπολίτικο προσανατολισμό στις ιδέες, αποτέλεσε ορόσημο για το εργατικό κίνημα.


8.    Η Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους προσάρτησε νέες περιοχές και έτσι τα εδάφη της αυξήθηκαν κατά 70% περίπου.


9.    Το Νοέμβριο του 1920 οι σύμμαχοι απέσυραν την κάλυψη του ελληνικού χαρτονομίσματος.


10.  Η «διχοτόμηση της δραχμής» ήταν ένα μέτρο που πήρε ο Βενιζέλος για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του πολέμου στο μικρασιατικό μέτωπο.


11.  Την περίοδο του Μεσοπολέμου η Ελλάδα είχε ομογενοποιηθεί εθνικά.


12.  Η ΠΑΟΥΕΡ το 1925 ανέλαβε την αντιμετώπιση του προβλήματος της ύδρευσης της Αθήνας.


13.  Η Τράπεζα της Ελλάδος λειτούργησε το 1927.


14.  Η μέθοδος διακανονισμού «κλήριγκ» στηριζόταν στο μετατρέψιμο συνάλλαγμα.


15.  Στο Σύνταγμα του 1844 προβλεπόταν η ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας.


16.  Ο Κωλέττης υπονόμευε με τη δράση του τον κοινοβουλευτισμό.


17.  Ο Όθωνας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ελλάδα στις 12 Οκτωβρίου του 1826


18.  Οι Ορεινοί είχαν ως ηγέτη τον Δημήτριο Βούλγαρη.


19.  Ο Δηλιγιάννης προέβαλε το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης.


20.  Μετά το 1885 οι εκλογείς ψηφίζουν με κομματικά κριτήρια.


21.  Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος στις 15 Φεβρουαρίου του 1910 διαλύθηκε έχοντας πετύχει τις επιδιώξεις του.


22.  Το κόμμα των Φιλελευθέρων δημιουργήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1910.


23.  Το ραλλικό κόμμα υποστήριζε την «Ανόρθωση» που κατά την εκτίμηση των εκπροσώπων του δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί.


24.  Η Κοινωνιολογική Εταιρεία επιζητούσε για όλα τα μέλη της κοινωνίας ισότητα ευκαιριών.


25.  Μέχρι το 1915 ο Βενιζέλος και ο Βασιλιάς δεν ήρθαν σε σύγκρουση.


26.  Το Σ.Ε.Κ.Ε. μετονομάστηκε σε Κ.Κ.Ε. το 1924.


27.  Το 1914 το Οικουμενικό Πατριαρχείο κήρυξε την Ορθόδοξη Εκκλησία σε διωγμό και ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων και των εκκλησιών. 


28.  Τον Ιούνιο του 1914 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη Οργανισμός με σκοπό την άμεση περίθαλψη και την εγκατάσταση των προσφύγων σε εγκαταλελειμμένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά.


29.  Η Πατριαρχική Επιτροπή συστάθηκε τον Οκτώβριο του 1918 στην Αθήνα με σκοπό την οργάνωση του επαναπατρισμού των εκτοπισμένων.


30.  Το Φθινόπωρο του 1922 έφθασαν στην Ελλάδα περίπου 900.000 πρόσφυγες.


31.  Το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων ανήγειρε ξύλινα παραπήγματα για τη στέγαση των προσφύγων.


32.  Από την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών που προέβλεπε η ελληνοτουρκική Σύμβαση εξαιρέθηκαν οι Έλληνες ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου και οι μουσουλμάνοι της Ανατολικής Θράκης.


33.  Η Ε.Α.Π. λειτούργησε ως το τέλος του 1928.


34.  Ο κλήρος που παραχωρήθηκε στους πρόσφυγες κατά την αγροτική αποκατάσταση αποτελούσε ενιαία έκταση.


35.  Η αστική στέγαση συνάντησε περισσότερα εμπόδια από την αγροτική λόγω των πολιτικών ανωμαλιών και της κακής οικονομικής  κατάστασης κατά τις δεκαετίες του 1920 και 1930.


36.  Το έργο της εκτίμησης των περιουσιών των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής υπονομευόταν από την τουρκική πλευρά.


37.  Η Συμφωνία των Αθηνών διευθέτησε τις οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.


38.  Ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους γηγενείς υπήρχε ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας.


39.  Σε μια δεκαετία (1922 – 1931) οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν περίπου κατά 50%.


40.  Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας συντάχθηκε κατά το πρότυπο του ισχύοντος τότε ελληνικού συντάγματος.


41.  Ο Βενιζέλος μετά την απόλυσή του από το Γεώργιο δημοσίευσε στην εφημερίδα «Θέρισο» των Χανίων πέντε πολύκροτα άρθρα με το χαρακτηριστικό τίτλο «Γεννηθήτω Φως».


42.  Οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν τήρησαν ενιαία στάση έναντι των επαναστατών στο Θέρισο.


43.  Ο βασιλιάς των Ελλήνων Γεώργιος ο Α΄ υπέδειξε ως ύπατο αρμοστή της Κρήτης τον Ανδρέα Ζαΐμη.


44.  Το κόμμα του Ελ. Βενιζέλου σχημάτισε κυβέρνηση στην Κρήτη στις 17 Μαΐου 1910.


45.  Η επίσημη ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα έγινε την 1η Δεκεμβρίου 1913.


46.  Η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή στα παράλια του Εύξεινου Πόντου ήταν το διαμετακομιστικό εμπόριο.


47.  Το ελληνικό τυπογραφείο εγκαταστάθηκε στην Τραπεζούντα το 1890.


48.  Το Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο, τον Ιούλιο του 1917 στο Ταϊγάνιο αποφάσισε την εκλογή του Κεντρικού Συμβουλίου για τη Δημιουργία ανεξάρτητου Ποντιακού Κράτους.


49.  Στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 1918, ο Βενιζέλος συμπεριέλαβε τον Πόντο στο φάκελο των ελληνικών διεκδικήσεων.


50.  Ο Κεμάλ στις 21 Μαΐου 1919 οργάνωσε τη δεύτερη φάση των διωγμών των Ελλήνων του Πόντου όταν αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:   
  1 = Σ    2 = Σ     3 = Σ      4 = Λ    5 = Λ    6 = Λ      7 = Σ     8 = Σ      9 = Σ  10 = Λ   
11 = Σ  12 = Λ   13 = Λ   14 = Λ   15 = Σ   16 = Σ   17 = Λ   18 = Λ   19 = Σ  20 = Λ   
21 = Λ  22 = Σ   23 = Λ   24 = Σ    25 = Σ   26 = Σ   27 = Σ   28 = Λ   29 = Λ  30 = Σ
31 = Σ   32 = Λ  33 = Λ   34 = Λ   35 = Σ   36 = Σ   37 = Λ   28 = Σ   39 = Σ   40 = Σ
41 = Λ  42 = Σ   43 = Λ   44 = Σ   45 = Σ   46 = Σ   47 = Λ   48 =  Σ   49 = Λ  50 = Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...